bevestigt het, keer op keer!

Garantie

Op producten die Wovar.be levert, geldt 1 jaar fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. 

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Die houdt in dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden, dus geen kosten aan derden en vervolgkosten.

Mocht Wovar B.V., om welke reden dan ook, gehouden zijn om enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Hebt u vragen over de garantie op de producten die u bestelde? Neem gerust contact met ons op!